Palvelut

Joka työ on erilainen ja vaatii aina oman suunnittelunsa; jossain töissä selviää esimerkiksi huomattavasti vähemmällä pohjatyöllä kuin toisessa.

Pihojen kiveystyöt
Työ suoritetaan urakkahinta periaatteella, etukäteen sovituin ehdoin.

Esimerkki laatoitustyöstä:

Katsotaan nykyinen pohjan rakenne, tarvitseeko vaihtaa maa-aineksia, vai pääseekö rakentamaan pohjia asennushiekasta ylöspäin.

Mahdollisen suodatinkankaan levitys.

Pohjatöiden tekeminen asennushiekasta ylöspäin; Pohjan tasaus & tiivistäminen. Laatoitus, tai muu kiveys (esim. muuri/luonnonkiveys)Mahdolliset leikkaukset. Saumaus asennushiekalla tai kivituhkalla. Lopputasoitus täryllä. Saumahiekan lisääminen.

Sopimuksen mukaan myös esim. kaivuutyöt, vanhan laatoituksen purkamista, laatoituksen pesu yms.